Optische Instrumenten

Optische instrumenten, zoals total stations, monitoring systemen en theodolieten, vormen de ruggengraat van geodetische en landmeetkundige activiteiten. Total stations integreren afstandsmeting, hoekmeting en verticale meting. Monitoring systemen, uitgerust met optische sensoren, spelen een cruciale rol bij het bewaken van structurele veranderingen in gebouwen, bruggen en andere infrastructuur, waardoor vroegtijdige waarschuwingen voor potentieel gevaarlijke situaties mogelijk zijn. Theodolieten, met hun precisiehoekmetingen, worden veel gebruikt in landmetingen en geotechniek. Samen bieden deze optische instrumenten essentiële tools voor het verkrijgen van nauwkeurige en betrouwbare gegevens bij uiteenlopende technische en wetenschappelijke toepassingen.